Soi Cầu 247
nohu90,

Bạn Đang Xem: Nuôi dàn đề 25 số khung 3 ngày ăn chắc

Nuôi dàn đề 25 số khung 3 ngày bây giờ đã cực kỳ đơn giản và hiệu quả khi đã có sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ soi cầu 247. Mọi người chỉ cần theo dõi bài viết này là đã có thể có được bộ đề gồm 25 quân để chơi liên tiếp trong 3 ngày. Ngoài ra còn có hướng dẫn chơi, cách vào tiền hợp lý để tối ưu lợi nhuận. Đừng bỏ qua nhé.

Dàn đề 25 số khung 3 ngày

Dàn đề 25 số khung 3 ngày

Chốt dàn đề 25 số khung 3 ngày miễn phí

Để nuôi dàn đề 25 số khung 3 ngày ăn chắc thì mọi người chỉ cần chơi theo dàn số được cập nhật dưới đây. Các con số đã được các cao thủ phân tích kỹ lưỡng để đưa ra dự đoán chính xác nhất.

CHỐT DÀN ĐỀ 25 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY
Ngày 26/5 → 28/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + 21 25 26 27 28  → Chờ KQ
Ngày 25/5 → 27/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + 41 42 43 45 49  → Ăn đề 43 Ngày 1
Ngày 22/5 → 24/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + 41 42 43 45 49  → Trượt
Ngày 20/5 → 22/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 41 42 43 45 49  → Ăn đề 00 Ngày 2
Ngày 17/5 → 19/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 71 72 75 76 78  → Ăn đề 78 Ngày 3
Ngày 16/5 → 18/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + 31 32 34 35 37  → Ăn đề 34 Ngày 1
Ngày 13/5 → 15/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + 31 32 34 35 37  → Trượt
Ngày 10/5 → 12/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + 31 32 34 35 37  → Ăn đề 05 Ngày 3
Ngày 07/5 → 09/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + 31 32 34 35 37  → Trượt
Ngày 04/5 → 06/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + 61 62 63 64 65  → Ăn đề 61 Ngày 3
Ngày 02/5 → 04/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 4 + Đầu 5 + 61 62 63 64 65  → Ăn đề 57 Ngày 2
Ngày 30/4 → 02/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + 12 13 15 16 17  → Ăn đề 31 Ngày 2
Ngày 28/4 → 30/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 7 + 12 13 15 16 17  → Ăn đề 77 Ngày 2
Ngày 27/4 → 29/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + 12 13 15 16 17  → Ăn đề 42 Ngày 1
Ngày 24/4 → 26/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + 12 13 15 16 17  → Trượt
Ngày 21/4 → 23/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + 12 13 15 16 17  → Trượt
Ngày 19/4 → 21/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 7 + 12 13 15 16 17  → Ăn đề 79 Ngày 2
Ngày 18/4 → 20/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05  → Ăn đề 04 Ngày 1
Ngày 15/4 → 17/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05  → Trượt
Ngày 12/4 → 14/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95  → Trượt
Ngày 11/4 → 13/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56  → Ăn đề 56 Ngày 1
Ngày 08/4 → 10/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56  → Ăn đề 38 Ngày 3
Ngày 07/4 → 09/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56  → Ăn đề 74 Ngày 1
Ngày 04/4 → 06/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 7 + 21 24 26 27 28  → Ăn đề 12 Ngày 3
Ngày 01/4 → 03/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + 21 24 26 27 28  → Trượt
Ngày 31/3 → 02/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 21 24 26 27 28  → Ăn đề 09 Ngày 1
Ngày 30/3 → 01/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + 32 34 35 36 37  → Ăn đề 35 Ngày 1
Ngày 27/3 → 29/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + 32 34 35 36 37  → Trượt
Ngày 24/3 → 26/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + 93 94 95 96 97  → Trượt
Ngày 22/3 → 24/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 81 82 86 87 89  → Ăn đề 82 Ngày 2
Ngày 19/3 → 21/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 81 82 86 87 89  → Trượt
Ngày 16/3 → 18/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + 81 82 86 87 89  → Ăn đề 23 Ngày 3
Ngày 13/3 → 15/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 12/3 → 14/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Ăn đề 12 Ngày 1
Ngày 09/3 → 11/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 06/3 → 08/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 9 + 71 72 73 74 76  → Ăn đề 07 Ngày 3
Ngày 05/3 → 07/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 9 + 71 72 73 74 76  → Ăn đề 22 Ngày 1
Ngày 02/3 → 04/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 76  → Trượt
Ngày 29/2 → 02/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + 71 72 73 74 76  → Ăn đề 61 Ngày 2
Ngày 26/2 → 28/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + 71 72 73 74 76  → Trượt
Ngày 24/2 → 26/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 76  → Ăn đề 45 Ngày 2
Ngày 21/2 → 23/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + 81 82 83 85 86  → Trượt
Ngày 18/2 → 20/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + 81 82 83 85 86  → Trượt
Ngày 15/2 → 17/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95  → Ăn đề 94 Ngày 3
Ngày 2/2 → 4/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95  → Trượt
Ngày 27/1 → 29/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95  → Ăn đề 24 Ngày 2
Ngày 25/1 → 27/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + 41 42 43 46 47  → Ăn đề 47 Ngày 2
Ngày 22/1 → 24/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + 41 42 43 46 47  → Trượt
Ngày 20/1 → 22/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + 41 42 43 46 47  → Ăn đề 19 Ngày 2
Ngày 17/1 → 19/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + 41 42 43 46 47  → Ăn đề 09 Ngày 3
Ngày 14/1 → 16/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + 41 42 43 46 47  → Trượt
Ngày 11/1 → 13/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + 41 42 43 46 47  → Trượt
Ngày 8/1 → 10/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + 41 42 43 46 47  → Trượt
Ngày 6/1 → 8/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 41 42 43 46 47  → Ăn đề 18 Ngày 2
Ngày 4/1 → 6/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 46 47  → Ăn đề 67 Ngày 2
Ngày 1/1 → 3/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 6 + Đầu 7 + 91 92 93 94 96  → Ăn đề 95 Ngày 3
Ngày 31/12 → 2/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 96  → Ăn đề 58 Ngày 1
Ngày 29/12 → 31/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 8 + 91 92 93 94 96  → Ăn đề 80 Ngày 2
Ngày 25/12 → 27/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 8 + 91 92 93 94 96  → Trượt
Ngày 24/12 → 26/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 4 + Đầu 8 + 91 92 93 94 96  → Ăn đề 43 Ngày 1
Ngày 15/12 – 17/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 8 + 91 92 93 94 96  → Trượt
Ngày 12/12 – 14/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + 91 92 93 94 96  → Ăn đề 45 Ngày 3
Ngày 11/12 – 13/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + 91 92 93 94 96  → Ăn đề 38 Ngày 1
Ngày 08/12 – 10/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 6 + 91 92 93 94 96  → Ăn đề 60 Ngày 3
Ngày 05/12 – 07/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 6 + 71 72 73 74 76  → Trượt
Ngày 03/12 – 05/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 9 + 71 72 73 74 76  → Ăn đề 94 Ngày 2
Ngày 02/12 – 04/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85  → Ăn đề 85 Ngày 1
Ngày 01/12 – 03/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + 81 82 83 84 85  → Ăn đề 01 Ngày 1
Ngày 30/11 – 02/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + 62 63 64 67 68  → Ăn đề 26 Ngày 1
Ngày 28/11 – 30/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + 62 63 64 67 68  → Ăn đề 41 Ngày 3
Ngày 25/11 – 27/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 8 + 62 63 64 67 68  → Trượt
Ngày 22/11 – 24/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + 62 63 64 67 68  → Ăn đề 52 Ngày 3
Ngày 19/11 – 21/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + 81 82 83 84 85  → Ăn đề 48 Ngày 3
Ngày 16/11 – 18/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + 81 82 83 84 85  → Ăn đề 59 Ngày 1
Ngày 15/11 – 17/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + 81 82 83 84 85  → Ăn đề 59 Ngày 1
Ngày 12/11 – 14/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + 81 82 83 84 85  → Trượt
Ngày 09/11 – 11/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 91 92 93 94 95  → Ăn đề 91 Ngày 3
Ngày 03/11 – 08/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 91 92 93 94 95  → Trượt
Ngày 01/11 – 03/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + 91 92 93 94 95  → Ăn đề 27 Ngày 2
Ngày 29/10 – 31/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 4 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 27/10 – 29/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 5 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Ăn đề 57 Ngày 2
Ngày 21/10 – 26/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 5 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 20/10 – 22/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 8 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Ăn đề 88 Ngày 1
Ngày 17/10 – 19/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 8 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 14/10 – 16/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 3 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 11/10 – 13/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 08/10 – 10/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + 61 62 63 64 65  → Trượt
Ngày 07/10 – 09/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + 61 62 63 64 65  → Ăn đề 47 Ngày 1
Ngày 04/10 – 06/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + 21 23 24 27 28  → Ăn đề 21 Ngày 3
Ngày 02/10 – 04/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + 61 62 63 64 65  → Ăn đề 56 Ngày 2
Ngày 29/09 – 01/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 5 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85  → Trượt
Ngày 28/09 – 30/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 5 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85  → Ăn đề 98 Ngày 1
Ngày 25/09 – 27/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 5 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85  → Trượt
Ngày 22/09 – 24/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 7 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85  → Ăn đề 78 Ngày 3
Ngày 19/09 – 21/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 4 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85  → Trượt
Ngày 16/09 – 18/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 4 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85  → Trượt

Soi cầu 247 sẽ liên tục cập nhật những dự đoán chính xác nhất tới mọi người để chúng ta cùng nhau chiến thắng.

Các con số này đều được cập nhật miễn phí cho nên bất kỳ ai cũng có thể tham khảo và nhận số. Hãy chia sẻ điều này tới bạn bè để cùng nhau nghiên cứu, thảo luận và chiến thắng mỗi ngày nhé.

Cách chơi dàn đề 25 số khung 3 ngày

Để có thể chơi lâu bền thì không chỉ có các con số chuẩn mà còn phải có được phương pháp chơi hiệu quả. Ở cách chơi đặc biệt 25 số nuôi 3 ngày thì chúng tôi khuyên khích mọi người chơi với tỉ lệ 1 : 2 : 5.

Ví dụ tính theo tỉ lệ 1 ăn 80 của XSMB:

  • Ngày 1 vào 100k/số sẽ cần 2.500k tiền vốn => Nếu trúng sẽ lãi được 5.500k (năm triệu năm trăm ngàn)
  • Ngày 2 vào 200k/số = 5.000k => Ăn sẽ lãi 200k x 80k – ( 5.000k + 2.500k ) = 8.500k.
  • Ngày 3 vào 500k/số = 12.500k => Ăn sẽ lãi 500k x 80k – ( 12.500k + 5.000k + 2.500k ) = 20.000k

Ngoài tỉ lệ 1:2 thì anh em cũng có thể vào tiền theo tỉ lệ 1:3 hoặc 1:5 tùy theo sở thích, sự tự tin và số vốn mà mình có.

Nếu anh em thấy việc nuôi dàn đề 25 số còn quá nhiều thì có thể cân nhắc chơi nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày để tiết kiệm tiền vốn. Nhưng dù chơi theo phương pháp nào thì anh em cũng phải nhớ rằng lô đề có tính may rủi rất cao và không một ai có thể biết trước được kết quả. Vậy nên trước khi chơi cần cân nhắc và tính toán thật kỹ.

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: .......
Email: .......
Cùng chuyên mục
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 50 số khung 2 ngày bất bại
Soi Cầu 247 Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày bất bại từ cao thủ
Soi Cầu 247 Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày bất bại từ Soi Cầu 247
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày theo chuyên gia
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 40 số khung 3 ngày bất bại
Soi Cầu 247 Soi cầu dàn đề 3 càng nuôi khung 3, 5 ngày bất bại
Xoilac xem bóng đá , Kubet, Xôi Lạc TV, Hi88, rồng bạch kim 247, Trực tiếp bóng đá Cakhia, Kubet Eco, Nhà cái Ku11, Xoilac, Xoilac tv, Mitom, Vebotv, Jun88, Jun88, Trang Kubet11, KING88, rồng bạch kim 777, Soi Cầu 24h, nhà cái Five88, Hit Club, Game Bài Đổi Thưởng Mobi, Lô đề Online BZ, 66club, 90phut trực tiếp bóng đá,

Phát Triển Bởi Soi Cau 247


Địa chỉ: 46/51 P.Phạm Ngọc Thạch, Tổ Dân Phố Số 48, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Email liên hệ: [email protected]


* Giới thiệu
* Liên hệ

* Chính Sách Bảo Mật

© Bản quyền thuộc soicauwin247.vip

ẨN QC