Soi Cầu 247
nohu90,

Bạn Đang Xem: Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày bất bại từ cao thủ

Việc nuôi dàn đề 60 số trong 2 ngày là một phương pháp chơi lô đề đang được nhiều người chơi áp dụng và nhận được hiệu quả rất tốt. Đây là một cách chơi độc đáo và hiệu quả, đặc biệt là đối với những người chơi mới chưa có kinh nghiệm thì đây là lựa chọn rất phù hợp.

Với việc lựa chọn dàn đề 60 quân và chơi trong 2 ngày liên tiếp thì có chọn ngẫu nhiên thì tỉ lệ chiến thắng của người chơi cũng đạt trên 90%. Khi có sự hỗ trợ của các cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực lô đề thì tỉ lệ đó còn cao hơn. Công việc của bạn chỉ là truy cập vào website soi cầu 247 và tham khảo những con số được đưa ra và chơi thì chắc chắn sẽ thắng.

Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Chốt dàn đề 60 số khung 2 ngày miễn phí

Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miền Bắc bất bại từ cao thủ được chia sẻ hoàn toàn miễn phí với tỉ lệ chiến thắng cao chắc chắn sẽ giúp bạn và mọi người có chiến thắng.

CHỐT DÀN ĐỀ 60 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
Ngày 28/5 → 29/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 Chờ KQ
Ngày 26/5 → 27/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 78 Ngày 2
Ngày 24/5 → 25/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 43 Ngày 2
Ngày 23/5 → 24/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 82 Ngày 1
Ngày 22/5 → 23/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 97 Ngày 1
Ngày 20/5 → 21/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 00 Ngày 2
Ngày 19/5 → 20/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 78 Ngày 1
Ngày 17/5 → 18/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 16/5 → 17/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 34 Ngày 1
Ngày 15/5 → 16/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 26 Ngày 1
Ngày 14/5 → 15/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 80 Ngày 1
Ngày 13/5 → 14/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 96 Ngày 1
Ngày 11/5 → 12/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 05 Ngày 2
Ngày 10/5 → 11/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
Ngày 09/5 → 10/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 1
Ngày 08/5 → 09/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 1
Ngày 06/5 → 07/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 17 Ngày 2
Ngày 04/5 → 05/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 83 Ngày 2
Ngày 03/5 → 04/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 57 Ngày 1
Ngày 02/5 → 03/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 67 Ngày 1
Ngày 30/4 → 01/5/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 31 Ngày 2
Ngày 28/4 → 29/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 77 Ngày 2
Ngày 27/4 → 28/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 42 Ngày 1
Ngày 25/4 → 26/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
Ngày 23/4 → 24/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 52 Ngày 2
Ngày 22/4 → 23/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 25 Ngày 1
Ngày 21/4 → 22/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 80 Ngày 1
Ngày 20/4 → 21/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79 Ngày 1
Ngày 19/4 → 20/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 1
Ngày 18/4 → 19/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 04 Ngày 1
Ngày 17/4 → 18/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 89 Ngày 1
Ngày 15/4 → 16/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 50 Ngày 2
Ngày 14/4 → 15/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 96 Ngày 1
Ngày 13/4 → 14/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 49 Ngày 1
Ngày 12/4 → 13/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 73 Ngày 1
Ngày 11/4 → 12/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 56 Ngày 1
Ngày 10/4 → 11/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 38 Ngày 1
Ngày 09/4 → 10/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 10 Ngày 1
Ngày 08/4 → 09/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 47 Ngày 1
Ngày 07/4 → 08/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 74 Ngày 1
Ngày 06/4 → 07/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 12 Ngày 1
Ngày 05/4 → 06/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 66 Ngày 1
Ngày 03/4 → 04/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 89 Ngày 2
Ngày 01/4 → 02/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 2
Ngày 31/3 → 01/4/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 1
Ngày 29/3 → 30/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 35 Ngày 2
Ngày 27/3 → 28/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 26/3 → 27/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 19 Ngày 1
Ngày 24/3 → 25/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 42 Ngày 2
Ngày 23/3 → 24/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82 Ngày 1
Ngày 22/3 → 23/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 71 Ngày 1
Ngày 21/3 → 22/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 66 Ngày 1
Ngày 19/3 → 20/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 44 Ngày 2
Ngày 18/3 → 19/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 23 Ngày 1
Ngày 17/3 → 18/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99 Ngày 1
Ngày 15/3 → 16/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 14/3 → 15/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69 Ngày 1
Ngày 13/3 → 14/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53 Ngày 1
Ngày 12/3 → 13/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 12 Ngày 1
Ngày 11/3 → 12/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 33 Ngày 1
Ngày 10/3 → 11/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 52 Ngày 1
Ngày 09/3 → 10/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 41 Ngày 1
Ngày 08/3 → 09/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 07 Ngày 1
Ngày 06/3 → 07/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 05/3 → 06/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 22 Ngày 1
Ngày 02/3 → 04/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 01/3 → 02/3/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 61 Ngày 1
Ngày 28/2 → 29/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 26/2 → 27/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 2
Ngày 24/2 → 25/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 45 Ngày 2
Ngày 23/2 → 24/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 53 Ngày 1
Ngày 22/2 → 23/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 88 Ngày 1
Ngày 20/2 → 21/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 37 Ngày 2
Ngày 18/2 → 19/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 15/2 → 16/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 67 Ngày 2
Ngày 5/2 → 6/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 67 Ngày 2
Ngày 4/2 → 5/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 00 Ngày 1
Ngày 2/2 → 3/2/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 89 Ngày 2
Ngày 28/1 → 30/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 24 Ngày 3
Ngày 26/1 → 27/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 25/1 → 26/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 75 Ngày 1
Ngày 24/1 → 25/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 61 Ngày 1
Ngày 22/1 → 23/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 41 Ngày 2
Ngày 20/1 → 21/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 19 Ngày 2
Ngày 19/1 → 20/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 09 Ngày 1
Ngày 18/1 → 19/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 98 Ngày 1
Ngày 16/1 → 17/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 53 Ngày 1
Ngày 15/1 → 16/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 61 Ngày 1
Ngày 13/1 → 14/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 10/1 → 11/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 1
Ngày 10/1 → 11/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 1
Ngày 9/1 → 10/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 77 Ngày 1
Ngày 8/1 → 9/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 89 Ngày 1
Ngày 7/1 → 8/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 18 Ngày 1
Ngày 6/1 → 7/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 94 Ngày 1
Ngày 5/1 → 6/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 67 Ngày 1
Ngày 4/1 → 5/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 40 Ngày 1
Ngày 2/1 → 3/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 2
Ngày 1/1 → 2/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 1
Ngày 31/12 → 1/1/2024 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 58 Ngày 1
Ngày 29/12 → 30/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 80 Ngày 2
Ngày 27/12 → 28/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 26/12 → 27/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
Ngày 24/12 → 25/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 2
Ngày 17/12 → 18/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 2
Ngày 15/12 → 16/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 2
Ngày 13/12 → 14/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 45 Ngày 2
Ngày 12/12 → 13/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 70 Ngày 1
Ngày 11/12 → 12/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 38 Ngày 1
Ngày 10/12 → 11/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 60 Ngày 1
Ngày 09/12 → 10/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 57 Ngày 1
Ngày 07/12 → 08/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 06/12 → 07/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 78 Ngày 1
Ngày 05/12 → 06/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 21 Ngày 1
Ngày 04/12 → 05/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 94 Ngày 1
Ngày 03/12 → 04/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 16 Ngày 1
Ngày 02/12 → 03/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 85 Ngày 1
Ngày 01/12 → 02/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 01 Ngày 1
Ngày 30/11 → 01/12/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 26 Ngày 1
Ngày 29/11 → 30/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 41 Ngày 1
Ngày 27/11 → 28/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 26/11 → 27/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 73 Ngày 1
Ngày 25/11 → 26/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 16 Ngày 1
Ngày 24/11 → 25/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 52 Ngày 1
Ngày 22/11 → 23/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99 Ngày 2
Ngày 20/11 → 21/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 48 Ngày 2
Ngày 19/11 → 20/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 29 Ngày 1
Ngày 17/11 → 18/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 71 Ngày 2
Ngày 16/11 → 17/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 69 Ngày 1
Ngày 15/11 → 16/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 59 Ngày 1
Ngày 14/11 → 15/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 00 Ngày 1
Ngày 13/11 → 14/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 12 Ngày 1
Ngày 12/11 → 13/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 75 Ngày 1
Ngày 11/11 → 12/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 91 Ngày 1
Ngày 10/11 → 11/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 70 Ngày 1
Ngày 08/11 → 09/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 06/11 → 07/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 49 Ngày 2
Ngày 04/11 → 05/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 03/11 → 04/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 61 Ngày 1
Ngày 02/11 → 03/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 27 Ngày 1
Ngày 31/10 → 01/11/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 2
Ngày 29/10 → 30/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 28/10 → 29/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 57 Ngày 1
Ngày 27/10 → 28/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
Ngày 23/10 → 26/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 21/10 → 22/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 18 Ngày 2
Ngày 19/10 → 20/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88 Ngày 2
Ngày 18/10 → 19/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 00 Ngày 1
Ngày 16/10 → 17/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 76 Ngày 2
Ngày 15/10 → 16/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 13 Ngày 1
Ngày 13/10 → 14/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 54 Ngày 2
Ngày 12/10 → 13/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 75 Ngày 1
Ngày 11/10 → 12/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 40 Ngày 1
Ngày 09/10 → 10/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 21 Ngày 2
Ngày 08/10 → 09/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88 Ngày 1
Ngày 07/10 → 08/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 47 Ngày 1
Ngày 06/10 → 07/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 21 Ngày 1
Ngày 05/10 → 06/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 33 Ngày 1
Ngày 04/10 → 05/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 39 Ngày 1
Ngày 03/10 → 04/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 56 Ngày 1
Ngày 01/10 → 02/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 73 Ngày 2
Ngày 30/09 – 01/10/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 37 Ngày 1
Ngày 29/09 – 30/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 44 Ngày 1
Ngày 28/09 – 29/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 98 Ngày 1
Ngày 27/09 – 28/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 47 Ngày 1
Ngày 26/09 – 27/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
Ngày 25/09 – 26/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 79 Ngày 1
Ngày 24/09 – 25/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 78 Ngày 1
Ngày 23/09 – 24/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 22 Ngày 1
Ngày 22/09 – 23/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 14 Ngày 1
Ngày 20/09 – 21/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 66 Ngày 2
Ngày 19/09 – 20/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 1
Ngày 17/09 – 18/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 16/09 – 17/09/2023 Nuôi dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 24 Ngày 1

Dàn đề 60 số là các con số có trong dãy số từ 00 đến 99. Tuy nhiên để mọi người dễ theo dõi và dễ nhớ thì chúng tôi lựa chọn 6 đầu số đề. Mọi người hãy chú ý để lựa chọn đúng số mình cần nhé.

Ngoài dàn đề 60 số thì chúng tôi cũng có dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày. Nếu thích chơi với số lượng ít hơn thì mọi người có thể tham khảo nhé.

Kết luận

Chơi nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày là phương pháp dễ chơi, dễ trúng nhưng số lượng con số được chơi không hề ít. Vậy nên trước khi chơi mọi người hãy tính toán và cân nhắc vào tiền thế nào cho thật hợp lý.

Ngoài ra nếu anh em nào không có thời gian để soi cầu hay nghiên cứu cầu số thì có thể lấy dàn đề 60 số này để chơi quanh năm.

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: .......
Email: .......
Cùng chuyên mục
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 50 số khung 2 ngày bất bại
Soi Cầu 247 Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày bất bại từ Soi Cầu 247
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 25 số khung 3 ngày ăn chắc
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày theo chuyên gia
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 40 số khung 3 ngày bất bại
Soi Cầu 247 Soi cầu dàn đề 3 càng nuôi khung 3, 5 ngày bất bại
Xoilac xem bóng đá , Kubet, Xôi Lạc TV, Hi88, rồng bạch kim 247, Trực tiếp bóng đá Cakhia, Kubet Eco, Nhà cái Ku11, Xoilac, Xoilac tv, Mitom, Vebotv, Jun88, Jun88, Trang Kubet11, KING88, rồng bạch kim 777, Soi Cầu 24h, nhà cái Five88, Hit Club, Game Bài Đổi Thưởng Mobi, Lô đề Online BZ, 66club, 90phut trực tiếp bóng đá,

Phát Triển Bởi Soi Cau 247


Địa chỉ: 46/51 P.Phạm Ngọc Thạch, Tổ Dân Phố Số 48, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Email liên hệ: [email protected]


* Giới thiệu
* Liên hệ

* Chính Sách Bảo Mật

© Bản quyền thuộc soicauwin247.vip

ẨN QC