Soi Cầu 247
nohu90,

Bạn Đang Xem: Soi cầu dàn đề 3 càng nuôi khung 3, 5 ngày bất bại

Dàn đề 3 càng đánh khung 3 ngày, 5 ngày miền Bắc miễn phí dưới đây sẽ có tổng cộng 40 số được lấy từ dàn đề 40 số nuôi khung 3 ngày. Ngoài ra, mọi người có thể lấy dàn đề 3 càng này để chơi quanh năm mà không cần phải mất thêm thời gian để soi cầu cũng như thay đổi con số để chơi. Điều này giúp các bạn tiết kiệm được thời gian và công sức rất nhiều.

Lưu Ý: Khi đã xác định chơi dàn đề 3 càng thì anh em phải đánh đủ khung, vào tiền đủ tỷ lệ. Bên cạnh đó là phải chuẩn bị vốn đầy đủ cho 2-3 khung.

Soi cầu dàn đề 3 càng

Soi cầu dàn đề 3 càng

Chốt dàn đề 3 càng miền Bắc miền phí

Ngay dưới là dàn đề 3 càng đã được phân tích và chọn lọc kỹ lưỡng có khả năng xuất hiện cao nhất trong thời gian tới. Anh em hãy ghi nhớ để chơi nhé.

CHỐT DÀN 3 CÀNG ĐỀ 40 SỐ MIỀN BẮC
Ngày 29/5 → 02/6/2024 Nuôi dàn đề: 007, 070, 034, 043, 068, 086, 118, 181, 149, 194, 216, 261, 246, 264, 312, 321, 339, 393, 408, 480, 436, 463, 489, 498, 519, 591, 567, 576, 617, 671, 648, 684, 809, 890,  845, 854, 967, 976, 989, 998 Chờ KQ
Ngày 27/5 → 31/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 90 Ngày 2
Ngày 26/5 → 30/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 98 Ngày 1
Ngày 25/5 → 29/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 43 Ngày 1
Ngày 23/5 → 27/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 98 Ngày 2
Ngày 18/5 → 22/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 17/5 → 21/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 98 Ngày 1
Ngày 17/5 → 21/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 68 Ngày 1
Ngày 15/5 → 19/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn càng 034 Ngày 2
Ngày 12/5 → 16/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 80 Ngày 1
Ngày 11/5 → 15/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 76 Ngày 1
Ngày 08/5 → 12/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 36 Ngày 3
Ngày 07/5 → 11/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 17 Ngày 1
Ngày 03/5 → 07/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 61 Ngày 4
Ngày 01/5 → 05/5/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn càng 567 Ngày 2
Ngày 26/4 → 30/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 24/4 → 28/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 94 Ngày 2
Ngày 22/4 → 26/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 81 Ngày 2
Ngày 18/4 → 22/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 80 Ngày 4
Ngày 14/4 → 18/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 89 Ngày 4
Ngày 12/4 → 16/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 49 Ngày 2
Ngày 07/4 → 11/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 05/4 → 09/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn càng 312 Ngày 2
Ngày 04/4 → 08/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 89 Ngày 1
Ngày 03/4 → 07/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 64 Ngày 1
Ngày 01/4 → 05/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 09 Ngày 2
Ngày 28/3 → 01/4/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 09 Ngày 4
Ngày 27/3 → 31/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 45 Ngày 2
Ngày 23/3 → 27/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 19 Ngày 4
Ngày 20/3 → 24/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 71 Ngày 3
Ngày 17/3 → 21/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 36 Ngày 3
Ngày 16/3 → 20/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 67 Ngày 1
Ngày 13/3 → 17/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 34 Ngày 3
Ngày 09/3 → 13/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 12 Ngày 4
Ngày 07/3 → 11/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 07 Ngày 2
Ngày 02/3 → 06/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 01/3 → 05/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 61 Ngày 1
Ngày 29/2 → 04/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 48 Ngày 1
Ngày 28/2 → 03/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 45 Ngày 1
Ngày 27/2 → 02/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 09 Ngày 1
Ngày 26/2 → 01/3/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 34 Ngày 1
Ngày 23/2 → 27/2/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 45 Ngày 3
Ngày 18/2 → 22/2/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 15/2 → 19/2/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 94 Ngày 3
Ngày 7/2 → 8/2/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 84 Ngày 1
Ngày 6/2 → 8/2/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 67 Ngày 2
Ngày 4/2 → 8/2/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 76 Ngày 2
Ngày 2/2 → 6/2/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 89 Ngày 2
Ngày 25/1 – 29/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 24 Ngày 3
Ngày 22/1 – 26/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 61 Ngày 3
Ngày 21/1 – 25/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 19 Ngày 1
Ngày 20/1 – 24/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 64 Ngày 1
Ngày 19/1 – 23/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 09 Ngày 1
Ngày 17/1 – 21/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn càng 998 Ngày 1
Ngày 16/1 – 20/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 39 Ngày 1
Ngày 14/1 – 18/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn càng 261 Ngày 2
Ngày 9/1 – 13/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 86 Ngày 5
Ngày 8/1 – 12/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 89 Ngày 1
Ngày 7/1 – 11/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 18 Ngày 1
Ngày 6/1 – 10/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 94 Ngày 1
Ngày 5/1 – 9/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 67 Ngày 1
Ngày 31/12 – 4/1/2024 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 28/12 – 31/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 80 Ngày 3
Ngày 27/12 – 31/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 17 Ngày 1
Ngày 25/12 – 29/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 36 Ngày 2
Ngày 20/12 – 24/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 16 Ngày 4
Ngày 15/12 – 19/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 13/12 – 17/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 45 Ngày 2
Ngày 11/12 – 15/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 70 Ngày 2
Ngày 06/12 – 10/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 05/12 – 09/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 21 Ngày 1
Ngày 04/12 – 08/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 94 Ngày 1
Ngày 01/12 – 05/12/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 16 Ngày 3
Ngày 26/11 – 30/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt
Ngày 23/11 – 27/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 16 Ngày 3
Ngày 22/11 – 26/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 70 Ngày 1
Ngày 21/11 – 25/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 48 Ngày 1
Ngày 19/11 – 23/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 71 Ngày 2
Ngày 14/11 – 18/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 71 Ngày 5
Ngày 12/11 – 16/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 12 Ngày 2
Ngày 11/11 – 15/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 91 Ngày 1
Ngày 08/11 – 10/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 70 Ngày 3
Ngày 07/11 – 10/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 49 Ngày 1
Ngày 06/11 – 10/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 84 Ngày 1
Ngày 04/11 – 08/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 84 Ngày 2
Ngày 02/11 – 06/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 61 Ngày 2
Ngày 01/11 – 05/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 36 Ngày 1
Ngày 31/10 – 04/11/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 67 Ngày 1
Ngày 28/10 – 31/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn càng 684 Ngày 3
Ngày 26/10 – 31/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 36 Ngày 2
Ngày 23/10 – 27/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 80 Ngày 3
Ngày 22/10 – 26/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 18 Ngày 1
Ngày 18/10 – 22/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 49 Ngày 4
Ngày 15/10 – 19/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 76 Ngày 3
Ngày 11/10 – 15/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 54 Ngày 4
Ngày 10/10 – 14/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 21 Ngày 1
Ngày 07/10 – 11/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 45 Ngày 3
Ngày 05/10 – 09/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 21 Ngày 2
Ngày 02/10 – 06/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 39 Ngày 3
Ngày 29/09 – 01/10/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 89 Ngày 3
Ngày 27/09 – 29/09/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 98 Ngày 2
Ngày 25/09 – 27/09/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Ăn đề 36 Ngày 2
Ngày 22/09 – 24/09/2023 Nuôi dàn 3 càng đề: … → Trượt

Trên đây là dàn đề 3 càng gồm 40 số đẹp nhất có tỉ lệ ăn cao nhất trong 5 ngày sắp tới. Tuy nhiên nếu không có thời gian để nghiên cứu số thì mọi người có thể lựa chọn những con số này để chơi quanh năm.

Chơi 3 càng đề trúng ăn được bao nhiêu tiền?

Hiện nay tỉ lệ lợi nhuận theo cách tính truyền thống khi đánh trúng 3 càng ở 3 miền Bắc – Trung – Nam đều bằng nhau là 1 ăn 835. Tức là nếu đánh 1 triệu thì bạn sẽ trúng được 835 triệu.

Tuy nhiên hiện nay đã có nhiều nhà cái online xuất hiện với nhiều tỉ lệ ăn hấp dẫn hơn, thu hút nhiều người chơi hơn với tỉ lệ 1 ăn 950, 1 ăn 990,… Với lợi nhuận khủng như vậy thì chúng ta ngày càng thấy nhiều người lựa chọn chơi 3 càng đề hơn.

Cách chơi đề 3 càng đánh khung 3, 4, 5 ngày

Hiện nay có nhiều tỉ lệ ăn 3 càng khác nhau nhưng Soi Cầu 247 sẽ tính theo cách chơi của nhà cái mà chúng tôi đang chơi là 1 ăn 960. Nghĩa là đánh 10 ngàn ăn được 9 triệu 600 ngàn đồng.

Bên dưới là khung tỷ lệ vào tiền chơi 5 ngày kèm mức lãi cụ thể. Anh em tham khảo để vào tiền hoặc có thể dựa vào đây để tự lên khung và cách chơi riêng phù hợp với tài chính của mình nhé.

Cách 1: Vào tiền với tỉ lệ 1:1:3:5:10

 • Ngày 1: Cược 10,000 đồng/số, tổng cược 400,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 9,600,000 đồng, lãi 9,200,000 đồng.
 • Ngày 2: Cược 10,000 đồng/số, tổng cược trong 2 ngày là 800,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 19,200,000 đồng, lãi 18,400,000 đồng.
 • Ngày 3: Cược 30,000 đồng/số, tổng cược trong 3 ngày là 2,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 28,800,000 đồng, lãi 28,600,000 đồng.
 • Ngày 4: Cược 50,000 đồng/số, tổng cược trong 4 ngày là 4,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 48,000,000 đồng, lãi 44,000,000 đồng.
 • Ngày 5: Cược 100,000 đồng/số, tổng cược trong 5 ngày là 8,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 96,000,000 đồng, lãi 88,000,000 đồng.

Cách 2: Vào tiền với tỉ lệ 1:2:6:15:30

 • Ngày 1: Cược 10,000 đồng/số, tổng cược 400,000 đồng, tiền thắng nếu trúng là 9,600,000 đồng, lãi 9,200,000 đồng.
 • Ngày 2: Cược 20,000 đồng/số, tổng cược trong 2 ngày là 1,200,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 19,200,000 đồng, lãi 18,000,000 đồng.
 • Ngày 3: Cược 60,000 đồng/số, tổng cược trong 3 ngày là 4,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 57,600,000 đồng, lãi 53,600,000 đồng.
 • Ngày 4: Cược 150,000 đồng/số, tổng cược trong 4 ngày là 10,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 144,000,000 đồng, lãi 134,000,000 đồng.
 • Ngày 5: Cược 300,000 đồng/số, tổng cược trong 5 ngày là 22,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 288,000,000 đồng, lãi 266,000,000 đồng.

Với cách vào tiền này, người chơi sẽ cần chuẩn bị số vốn là 22 triệu để chơi trong vòng khung 5 ngày. Nếu có ít vốn hơn thì anh em có thể chơi trong ít ngày hơn hoặc giảm tỉ lệ vào của các ngày sau.

Cách 3: Vào tiền với tỉ lệ 1:3:6:20:50

Dưới đây là cách tóm tắt các phương án đặt cược cho đề 3 càng miền Bắc, bắt đầu từ ngày 1 với 10,000 đồng/số và tỷ lệ 1:3:6:20:50, cùng với lợi nhuận tương ứng:

 • Ngày 1: Cược 10,000 đồng/số, tổng cược 400,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 9,600,000 đồng, lãi 9,200,000 đồng.
 • Ngày 2: Cược 30,000 đồng/số, tổng cược trong 2 ngày là 1,600,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 28,800,000 đồng, lãi 27,600,000 đồng.
 • Ngày 3: Cược 60,000 đồng/số, tổng cược trong 3 ngày là 4,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 57,600,000 đồng, lãi 53,600,000 đồng.
 • Ngày 4: Cược 200,000 đồng/số, tổng cược trong 4 ngày là 12,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 192,000,000 đồng, lãi 180,000,000 đồng.
 • Ngày 5: Cược 500,000 đồng/số, tổng cược trong 5 ngày là 32,000,000 đồng, tiền thắng nếu trúng 480,000,000 đồng, lãi 448,000,000 đồng.

Trên đây là 3 cách vào tiền phổ biến cho cách chơi dàn đề 3 càng miền Bắc nuôi khung 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày hoặc chơi quanh năm. Vì số lượng số chơi khác lớn cho nên số vốn mà người chơi cần chuẩn bị cũng không nhỏ. Vậy nên trước khi quyết định chơi thì anh em nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh trường hợp đang chơi dở thì hết vốn nhé.

Hy vọng với những chia sẻ trên thì mọi người chơi sẽ dễ dàng tìm kiếm con số đẹp khi soi cầu dàn đề 3 càng để chơi mỗi ngày. Nếu muốn được tư vấn cách chơi hoặc muốn biết về các thông tin về lĩnh vực xổ số lô đề thì hãy liên hệ tới chúng tôi nhé.

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: .......
Email: .......
Cùng chuyên mục
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 50 số khung 2 ngày bất bại
Soi Cầu 247 Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày bất bại từ cao thủ
Soi Cầu 247 Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày bất bại từ Soi Cầu 247
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 25 số khung 3 ngày ăn chắc
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày theo chuyên gia
Soi Cầu 247 Nuôi dàn đề 40 số khung 3 ngày bất bại
Xoilac xem bóng đá , Kubet, Xôi Lạc TV, Hi88, rồng bạch kim 247, Trực tiếp bóng đá Cakhia, Kubet Eco, Nhà cái Ku11, Xoilac, Xoilac tv, Mitom, Vebotv, Jun88, Jun88, Trang Kubet11, KING88, rồng bạch kim 777, Soi Cầu 24h, nhà cái Five88, Hit Club, Game Bài Đổi Thưởng Mobi, Lô đề Online BZ, 66club, 90phut trực tiếp bóng đá,

Phát Triển Bởi Soi Cau 247


Địa chỉ: 46/51 P.Phạm Ngọc Thạch, Tổ Dân Phố Số 48, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Email liên hệ: [email protected]


* Giới thiệu
* Liên hệ

* Chính Sách Bảo Mật

© Bản quyền thuộc soicauwin247.vip

ẨN QC